top of page
LOGO 2 2017 CLEAR copy.png
About

AMDAN

Yr Artist Damweiniol

 

Artist a anwyd yng Nhgaerfyrddin yw Swci Delic. Fel gantores roc Gymraeg gynt, heb unrhyw profiad blaenorol o gelf weledol, canfyddodd Swci ei gallu creadigol newydd rhyfeddol wrth iddi frwydro cancr yr ymennydd. Dywed:

 

“Wrth i mi geisio ffeindio fy ffordd o gwmpas y ffordd newydd yma o fyw, roedd y gwacter roeddwn yn ei deimlo heb y gerddoriaeth yn cael ei lenwi gyda’r angen enfawr i beintio. 

Mae f’ymennydd yn peri i

fi greu patrymau mawr a beiddgar gan ddefnyddio cymaint o liw a phosib. Fe wnaeth rhywbeth glicio ynof fi, ac fe dyfodd y peintio yn obsesiwn.

 

"Rwy'n breuddwydio am baentio ac rwy’n gwneud celf am ei fod yn orfodol - nid wyf yn gallu ei reoli“

 

 Mae ei chasgliad o waith yn rhan o arbrawf gyda therapi lliw sy'n dal i ddatblygu. Mae'r artist yn defnyddio ei chymysgedd eu hun o baent acrylig ac emwlsiwn i ymchwilio'r rôl y mae lliw yn chwarae yn ein bywydau, ac i gyfleu'r effaith llesol caiff ar ein hysbryd. Y canlyniad yw casgliad o waith sy'n feiddgar, seicadelig, cyfoes, yn hwyl ac yn fwy na bywyd.

ABOUT

The Accidental Artist

 

Swci Delic is a Carmarthen born artist. Formerly a welsh language singer with no previous experience of art, Swci found her curious creative path in painting as she battled brain cancer. She says:

 

“As I was trying to find my way around this new way of life, the emptiness I felt without music was replaced by a huge, burning desire to paint. My brain wanted to create big bold patterns and use as much colour as possible. Something clicked in my mind and I became obsessed.

 

I dream about painting; I do art because it’s compulsory - I can’t control it.”

 

Her large collection of works acts as an ongoing exercise in colour therapy. The artist paints with a mixture of emulsion an acrylic to examine the role that colour plays in our lives and to try and convey the impact it has on our 'all over sense of well being'. The result is a body of work which is bold, psychedelic, contemporary, fun and larger than life.

giant%20crazy%20plane_edited.jpg

Fideo/Video

Video
Contact
TRYDAN GWALLGO.JPG

Galeri/Gallery

Gallery
bottom of page