CV SWCI DELIC / GWYBODAETH I’R WASG

Swci Delic yw’r arlunydd a elwid gynt yn Swci Boscawen (ganwyd Mared Lenny).

Dros gyfnod o dair blynedd fel y gantores Gymraeg lwyddiannus Swci Boscawen, fe rhyddhaodd tair record sengl ac un albwm, bu’n canu yn Efrog Newydd, yn destun dwy raglen ddogfen ar S4C, ac yn perfformio gyda’r canwr byd-enwog Rufus Wainwright yng Nghaerdydd yn ystod ei daith ryngwladol.

Daeth y canu i ben yn sydyn yn 2010 pan drawyd hi gan gancr yr ymennydd yn 26 oed. Yn dilyn triniaeth ddwys, a mynd “drwy uffern ac yn ôl”, daeth yr awydd sydyn i ddechrau – a methu stopio – peintio.

Fel “arlunydd damweiniol” nid oes gan Swci unrhyw brofiad blaenorol o gelf nac unrhyw hyfforddiant yn y maes. Mae’r enw Swci Delic yn chwarae ar y gair “seicadelig” sy’n briodol iawn i ddisgrifio’i gwaith – canfasau mawr sydd yn taro’r llygad yn syth; celf ‘bop’ â lliwiau’n gwrthdaro, sy’n rhoi cipolwg ar gyflwr ymennydd sy’n brwydro cancr.

Ni chyfyngir ei gwaith i gynfasau yn unig. Mae Swci wedi cynllunio gwaith celf i nifer o gerddorion, peintio bwrdd ping pong seicadelig maint llawn, cynhyrchu sgidiau ‘limited edition’ eu hun, peintio’r “Cavavan”, a creu cerfluniau y Pyramidiau, i enwi ond ychydig.

Trwy frwydro cancr ac ymdaflu ei hun i’r byd arlunio mae Swci yn cael ei hun, nid trwy ddewis, yn ôl yn llygad y cyhoedd; ond gyda chymaint o dalent mae’r dyfodol yn argoeli i fod yn addawol iawn i’r arlunydd ysbrydoledig yma.